Figpin: Naruto Shippuden - Sasuke ETA Jan.

FigPin

$ 13.99 
Available for pre-order

Figpin: Naruto Shippuden - Sasuke

Our brands